Thấy ai nấy rôm rả 'Lúc đi hết mình lúc về hết hồn', Bích Phương tự mang thời trang sân bay của mình ra làm minh họa

|

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: