Chính sách bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH:

MEO SHOP hỗ trợ phí chỉnh sửa lần đầu miễn phí khi quý khách mua hàng cần chỉnh sửa sản phẩm theo yêu cầu. 
Đối với tất cả sản phẩm của Meo Shop, hỗ trợ thay khóa kéo miễn phí khi khóa kéo của quý khách bị hư hỏng hoặc không kéo được. Đường kim mũi chỉ có vấn đề, quý cứ mang đến shop đều hỗ trợ quý khách xử lý miễn phí. 
Về trường hợp quý khách đã chỉnh sửa bên shop 1 lần rồi, sau đó cần chỉnh sửa thêm thì shop vẫn hỗ trợ chỉnh sửa tính phí.